Personlig fitness træner ”(…) det jeg mener også med erfaring, hvis du ikke har erfaring som person-lig træner, så kan det fandme være svært, at forudsige de der ting og finde ud

105

af det og spørge ind til det. I, i starten var jeg også bange for at skramme folk væk, ikke, fordi nu hvis jeg nu stiller dem spørgsmålet, ”Jamen hvorfor vil du have personlig træning, hvorfor mig, hvorfor gør du det ikke selv?” Så var jeg da bange for at de sagde ”Nå ja, jamen det er jo også rigtig” og så smutter de og så fik jeg ingen kunde. Men det har jeg er jo også bare erfaret, det er jo ikke tilfældet, fordi folk de har jo tænkt over tingene før de kommer herind, jeg vil bare have dem til virkelig at gå i dybden med det, og virkelig tænke igennem, hvorfor skal jeg bruge mine penge her” (779)

”I starten der var der jo mange ting hvor man var sådan lidt ”Oh shit, det skal jeg lige have undersøgt.” Så der var meget research efter jeg havde snakket med folk. Der var også i starten mange gange, hvor jeg spurgte eller sagde den der, den må jeg var svar skyldig, jeg skal lige finde ud af det så vender jeg lige tilbage, det har jeg ikke gjort de sidste par år, tre år, fire år, arg, tre år må det være” (880)

”Med hende der for eksempel med de der magnum-is der, der synes jeg godt nok, det var lidt op ad bakke, øhm, så, der, der der følte jeg mig ikke klar til det, fordi jeg var så ny i det inden for kostvejledning” (950)

”I starten så som træner var jeg helt blank, altså. Jeg kan huske nogle af de første jeg har haft, der var det bare pinligt, for med den viden jeg har nu, altså det er ligesom når du får et kørekort, kan du ikke køre bil, det kan godt være du har kortet, men du har jo ikke lært køre bil endnu. Det skal du først ud og lære efterfølgende. Det samme i stor grad med en personlig træning, for der ved du heller ikke hvad det er du laver når du starter, måske har du en ide om det, men igen det kan godt være du har en stor viden, fordi du har en stor ud-dannelse der kan, har lært dig en hel masse, men du har ikke prøvet det af nok praktisk til du er god nok til at formidle det” (955)

”Så i starten var jeg ikke klædt på, men det tror jeg ikke rigtig er nogen der er, heller ikke lige meget hvor god grunduddannelse de har, for de får jo ikke den der praktiske erfaring, før de er ude på gulvet, det er der man lærer det” (969)

”Men jeg tror man lære bare og håndtere det. Og i dag er der ikke nogen pro-blemer med det, jeg ved også godt, hvor jeg kan også godt se, hvis det er nogle der ikke er tryg ved at sidde sammen med mig og snakke om de der ting, så stiller jeg ikke de spørgsmål før jeg kan fornemme at, paraderne er nede” (1251)

PT 4
(F) Har det ændret sig, de år du har været træner?

(R) Ja det synes jeg altså, det synes jeg 100%, altså da man startede ud som personligt træner, der, der vil man være interesseret i at opnå bedst muligt re-sultat, det er derfor klienten kommer, så de vil jo opnå det bedst mulige resul-tat, men typisk det der sker, er at man kommer, klienterne kommer til at se det, og det gør man jo også selv som træner, som en eller anden form for diæt eller kur, og definitionen på det, det er jo lidt noget, som man gør over en be-grænset periode (95)

”Altså man kan sige, efterhånden så er vi ved at have så meget erfaring, at det